Různé? Stejné! – soubor výukových her

Popis her

krabice matematika krabice fyzika

ČTVERCOVÉ KARTY – PEXETRIO

První sadu karet tvoří varianta pexesa – místo dvojic stejných obrázků se hledají trojice různých karet, které spolu souvisí. V matematice je 38 trojic kartiček a ve fyzice 36 trojic kartiček. Lze je rozdělit na tři sady karet buď tematicky, či dle obtížnosti. Učitel si ale může z kartiček udělat i vlastní sadu podle toho, které pojmy chce procvičit – a její velikostí nastavit i potřebný čas.

ukázka matematického pexetria ukázka fyzikálního pexetria

KRUHOVÉ A ŠESTIÚHELNÍKOVÉ KARTY

Dále každá krabice obsahuje dvě sady velkých hracích karet s pěti, resp. šesti pojmy. Rozmístění pojmů na kartách je takové, že každé dvě karty mají společný právě jeden pojem, ale vyjádřený různými způsoby (obrázek, definice, vzoreček, vtip,…).

Principem těchto her je vyhledat a vysvětlit, které obrázky či texty patří k sobě a proč. Na rozdíl od známé hry Dobble není vhodné dávat důraz na postřeh a rychlost, ale spíše na schopnost nalézt a zdůvodnit vztahy mezi jednotlivými znázorněními.

Aktivity s těmito kartami mají mnoho variant, které jsou popsány v manuálu pro učitele a na podpůrném webu. Lze je modifikovat dle zaměření hodin, počtu žáků i úrovně znalostí. Navíc lze tyto karty kombinovat i se čtvercovými kartami.

ukázka matematických hexů ukázka fyzikálních hexů ukázka koleček

Manuály pro učitele ke stažení

MATEMATIKA | FYZIKA

Videozáznam webináře o využití karet Různé? Stejné! ve výuce

Můžete se podívat na videozáznam webináře.

Podpůrný web pro učitele

Autorka her spravuje pro učitele webové stránky s metodickou podporou k oběma hrám.

Co o souboru karet říká jejich autorka

Foto Zdeňka Koupilová

Ve fyzice i matematice je důležité rozumět dostatečně dobře podstatě používaných pojmů. To znamená propojit různé způsoby, jak jednu věc vyjádřit, umět převést jedno vyjádření na jiné či zvolit vhodný způsob reprezentace podle situace. Dalším důležitým krokem je umět různé reprezentace propojit. Toto všechno si žáci procvičí ve hře RŮZNÉ? STEJNÉ! A ještě se u toho parádně pobaví.

RNDr. Zdeňka Koupilová, PhD., Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Co říkají o souboru karet učitelé?

Foto Irena Dvořáková

Mnozí učitelé přemýšlejí, jak udělat výuku matematiky a fyziky zajímavější, než jen učit stylem otevřete si učebnici a naučte se, spočítejte, atd. Někteří hledají cesty, jak žáky nechat bádat nad různými problémy, další připravují pro žáky experimenty, jiní připravují či vyhledávají zajímavá výuková videa - každý hledá to, co jemu a jeho žákům vyhovuje. Tyto hry vám nabízejí další možnost, jak zpestřit výuku a zároveň umožnit žákům řešit problémy, zamýšlet se nad tím, co s čím souvisí. Podle mých zkušeností si žáci hrají rádi - nejen na mobilu, ale i ve škole, když je jim to nabídnuto. Zkuste to ve svých třídách, třeba zjistíte, že hra do výuky matematiky a fyziky může patřit i ve vašich třídách.

RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., bývalá dlouholetá a mezinárodně oceněná učitelka fyziky na ZŠ


Foto Jaroslav Reichl

Karty – konkrétně šestiúhelníky – jsem využil na poslední předvánoční hodině matematiky ve druhém ročníku SŠ. Vysvětlil jsem žákům princip a zdůraznil, že to nebudu hodnotit, ani se nejedná o soutěž, prostě si pohrajeme. Mé rady nakonec nebyly téměř zapotřebí, jen jsem občas zkorigoval nesprávně spárované karty. Během chvíle se na stole dvou skupin začaly rodit šestiúhelníkové řady. Další dvě skupiny se snažily o pokrytí desky stolu nepřerušeným obrazcem vytvořeným ze šestiúhelníků, což se střídavě dařilo i nedařilo. Žáci vydrželi smysluplně a zaujatě pracovat celou vyučovací hodinu.

Jaroslav Reichl, SPŠST Panská


Foto Hana Kunzová

Po hře jsem sáhla při nečekaném suplování v poloprázdné třídě gymnazistů. 40 minut zaujatě skládali, diskutovali a dohadovali se o souvislostech.

Hana Kunzová, Gymnázium Trhové SvinyEdufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky